Jaunumi


Koncerts "Tiki-Taki pulkstenītis"

Cienījamie vecāki, informējam, ka Burbuļciema mūziķu koncerts bērniem notiks "Ezīša" estrādītē pl.11.00


Informācijai

Jaunākā informācija liecina, ka ir panākta vienošanās un izglītības darbinieku streika nebūs.

Pirmdien 19.septembrī iestāde strādā ierastajā režīmā.

PII "Ezītis" administrācija

Informācijai

Informēju, ka arī PII "Ezītis" darbinieku vairākums atbalstīs streiku no 19.septembra.

Kā tas tiks organizēts, cik ilgi notiks streiks, informēšu, kad būs precīza informācija, viss vēl ir procesā.

Brīdinu, tā kā streikos gandrīz visi pedagogi, grupas būs slēgtas un bērni netiks uzņemti.


CieņāVadītāja E.Skrastiņa

Ar izglītojošām nodarbībām Ezītī viesojās Skudra Urda

Sadarbība ar Valmieras bibliotēku

"Pūcīšu" grupas bērni iesaistījās bibliotēkas organizētajā aktivitātē "BURTI DZĪVO VISUR". Tās mērķis bija pastaigas laikā atrast pazudušos burtus, tos nofotografēt un attēlus nosūtīt uz bibliotēku. Lūk, bērnu un audzinātāju kopīgi paveiktais.

Kā balvu par paveikto bērni dāvanā saņēma spēli "RIČU RAČU"

"Ezīša" eglītei spožas gaismiņas

Ziemassvētku dāvana dzīvnieciņiem


UZMANĪBU VECĀKIEM!

No 2020.gada 20.marta “Ābelīte” un “Ezītis” tiek apvienoti.

“Ābelītes” bērni tiek pārcelti uz “Ezīti”, uz 4.grupu “Kaķīši”

"Ezīša" dežūrgrupas apvienosies un atradīsies 6.grupā "Vāverēni"

Tālrunis informācijai: 29915454

Kad bērnu skaits vai situācija mainīsies, informēsim par turpmākām izmaiņām.

Pasargāsim bērnus un sevi!

Latvijā līdz 14.aprīlim izsludina ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa dēļ

Šodien pēc valdības ārkārtas sēdes Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš Latvijā līdz Lieldienām izsludināja ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, nosakot stingrus ierobežojošus pasākumus.

Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību.

Valmieras pilsētas pašvaldība 12.martā plkst. 18.00 ir sasaukusi ārkārtas situācijas sēdi ar atbildīgo iestāžu vadītājiem.

Informācija vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītājiem:

· No 2020.gada 13.marta pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Valmierā 12.klašu centralizēto eksāmenu kārtotājiem būs iespēja palikt dienesta viesnīcās.

· Pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise (treniņi, sacensības un mēģinājumi).

· Nodarbības un nometnes Jaunatnes centrā “VINDA” nenotiks! Sekojiet līdzi informācijai https://vinda.valmiera.lv/

Informācija pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem:

· Ja vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13.martā ierodoties pirmsskolas izglītības iestādē ir jāaizpilda rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Iestādes vadītājiem jāveic vecāku aptaujas par apmeklējumu ārkārtas situācijas periodā. Izglītības iestāžu vadītājiem jāorganizē darbs, atbilstoši apmeklējumam. Medicīnas personālam jāveic bērnu veselības stāvokļa novērošana.

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iestādēm:

· Ar 13.martu atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi virs 200 cilvēkiem. Valmieras Kultūras centrā pasākumi nenotiks! Valmieras integrētā bibliotēka un Tūrisma informācijas centrs slēgts. Par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vairāk informācijas: http://www.biblioteka.valmiera.lv/

· Valmieras pilsētas pašvaldība 13.martā lems, kā nodrošināt darbu ar klientiem, izvairoties no tieša kontakta.

· Valmieras pansionātā ir ierobežots apmeklējums trešajām personām.

· Jānodrošina, lai darbos, kas, saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem.

· Valmieras pilsētas pašvaldība aicina neapmeklēt publiskas vietas, piemēram tirdzniecības centrus un veikalus.

Izbraukšana no valsts

Fiziskās personas tiek aicinātas atturēties no ārvalstu braucieniem. Personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, turpmāk obligāti būs jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tostarp 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas jānovēro savu veselības stāvokli, divas reizes dienā mērot ķermeņa temperatūru. Cilvēkiem nekavējoties jāzvana 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, piemēram, iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi. Personām jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā jeb mājas karantīna un jābūt pieejamiem saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. Tāpat cilvēkiem jānovēro savs veselības stāvoklis.

Iedzīvotājiem, kuri atgriezušies no Covid-19 skartas valsts, uzdots nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktu ar citiem cilvēkiem, proti, neuzņemot viesus, neapmeklējot publiskas vietas, institūcijas un nedodoties privātās vizītēs.

Tāpat šie iedzīvotāji aicināti uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, kā arī iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu.

Šiem cilvēkiem pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei jāizmanto kāda no šīm iespējām - piegāde mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju, pārtikas vai preču piegāde ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm.

Tāpat augstākminētie cilvēki var lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku.

Ja nav citu risinājumu, veikalu šie cilvēki var apmeklēt ar medicīnisko masku, stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot divu metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus atbildīgi izturēties arī pret informācijas saturu, ko viņi publicē un izplata sociālajos tīklos, lai netiktu radīta panika. Oficiāla informācija atrodama pie oficiāliem informācijas avotiem un kanālos.

Mediķi apstiprina, ka Valmierā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Melece

Valmieras pilsētas pašvaldības

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Mob. tālr.: 26553317

Miķeļdiena "Ezītī"

Ģimeņu sporta diena "Ezītī"

Jāņu ielīgošana 2019

Sanāksme jaunuzņemto bērnu vecākiem

Izlaidumi "Ezītī"

Mācību gada noslēguma koncerts 2019

Ģimenes dienas 2019

Lieldienas

Pazudusī varavīksne

"Kāpēcīšu" grupas sadarbība ar vecākiem

"Bitīšu" grupas aktivitātes

vecvecāku pēcpusdienas 2019

Ziemas sporta diena 2019