Ieteikumi

Par COVID-19 skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) jau informēja (SPKC 2020. gada 3. februāra vēstule nr. Nr. 1-8.2/269), ka 2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors paziņoja, ka jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums, kā arī informēja par pasākumiem infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs.

Attīstoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, ir noteiktas jaunas COVID-19 skartās teritorijas, tāpēc SPKC aicina pievērst uzmanība bērniem, kuri atgriežas ne tikai no Ķīnas, bet arī no citiem reģioniem. SPKC tīmekļa vietnē regulāri tiek atjaunota informācija par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām (www.spkc.gov.lv).

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ceļojumā Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijas Lombardijas un Veneto reģionos vai Irāna:

· bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,

· vecākiem:

o sazināties ar ģimenes ārstu,

o sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,

· ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):

o bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,

o bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) aicina izglītības iestāžu vadītājus informēt vecākus par minētajām rekomendācijām. Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar SPKC speciālistiem (tālr.: 67387661).

Lūdzam sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar jaunā koronavīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

Lūdzam Izglītības ministriju izplatīt šo vēstuli visām Latvijas izglītības iestādēm, kurās izglītības programmas apgūst bērni (pirmsskolām, vispārizglītojošām skolām, mūzikas, mākslas un sporta skolām u.c.). Ārstu profesionālās asociācijas lūdzam izplatīt vēstuli Jūsu asociācijas biedriem.

Direktore I.Gavare

Dace Viļuma 67895821

dace.viluma@spkc.gov.lv

Bērns - ģimenes spogulis

Bērns kož! Kā uzveikt mazā agresiju?

Uzmanību vecākiem!

Atgādinājums!

Bērniem, kuriem vajadzīga speciālā ēdināšana (alerģijas), pēc atvaļinājuma vai vasaras dārziņa apmeklēšanas obligāti nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta vai ārsta – speciālista par alerģiju izraisošajiem produktiem, lai varētu nodrošināt atbilstošu ēdienkarti.

Bērniem, kuri uzsāks bērnudārza gaitas, pirmajā apmeklējuma dienā līdzi jābūt medicīnas kartei Nr.026/u no ģimenes ārsta.

Kāpēc bērni uzvedas slikti...

Esi vesels!

Padomi veselības profilaksei bērniem rudenī

Māra Kondrāte

Rudens ir pārmaiņu laiks gan dabā, gan cilvēka ikdienas dzīvē. Īpaši pastiprināti uz pārmaiņām reaģē bērnu organisms. To atkārtoti pierāda tendence, kas novērojama ik gadu –bērnu un jauniešu vidū izteikti pieaug augšējo elpceļu un zarnu trakta infekcijas. Turklāt skolas un bērnudārzi, kur bērni atrodas ciešā saskarē viens ar otru, ir īpaši labvēlīga vide vīrusu izplatībai. Tāpēc jau laikus nepieciešams spēcināt bērnu imūnsistēmu.

Mazgāsim rokas!

Mazo dejotāju lielā diena

30. maijā mūsu iestādes mazie dejotāji no 6. un 10. grupas, kopā ar aptuveni pusotra tūkstoša dažādu paaudžu dejotājiem, piedalījās Valmieras apriņķa deju lielkoncertā „Krāsojam pasauli”. Bērniem šī bija pirmā pieredze piedaloties tik liela mēroga pasākumā.

Ciemošanās brīnumu mežā

19. martā pirmsskolas izglītības iestādē „Buratīno” notika Valmieras pilsētas pirmsskolnieku tematiskais pasākums „Mazo talantu saiets”, kurā ar saviem priekšnesumiem piedalījās bērni no visām pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm. Pasākuma mērķis bija veicināt pirmsskolas vecuma bērnu radošo spēju attīstību un radīt iespēju bērniem apliecināt savas mākslinieciskās spējas plašākai auditorijai. Arī no mūsu iestādes pasākumā piedalījās 4 bērni – Adrians Zariņš un Aksels Ceriņš no 11.grupas ar savu Velniņu deju un Estere Mačulāne un Kristers Grava no 10. grupas ar L. Saulietes dziesmu „Zaļā pļaviņā.

Vecvecāku pēcpusdienas "Ezītī"

Marta pirmajā nedēļā mēs savā iestādē sagaidījām mīļus ciemiņus – savu audzēkņu vecvecākus. Bērni gatavoja dāvaniņas, mācījās priekšnesumus un ļoti gaidīja savas omītes, opīšus, vecmāmiņas un vectētiņus. Šī tradīcija mūsu iestādē tikai iedibināta jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Mums toreiz ļoti gribējās, lai šajā laikā, kad pavasaris jau klauvē pie loga, bet ziema vēl nesteidzas atvadīties, mūsu sirdīs ienāk saulains gaišums un mīļums. Parasti jau tieši vecvecāki ir tie, kuri šo mīļumu vienmēr dāvina saviem mazbērniem, bet ikdienā ne vienmēr mēs par to pasakām paldies. Tāpēc šo pasākumu veidojām tādu, lai tieši vecvecāki jūtas īpaši.

Par apģērba atbilstību laika apstākļiem

Apģērbam ir jābūt atbilstošam laika apstākļiem. Nevajadzētu bērnus apģērbt pārāk biezi, jo bērni vienmēr ir aktīvi un kustīgi, un pārkaršana paaugstina iespējamību saslimt ar kādu no saaukstēšanās slimībām. Pašlaik no rīta, vedot bērnu uz bērnudārzu, laiks ir vēsāks, bet pusdienas pastaigās ir siltāks, tāpēc skrienot un aktīvi rotaļājoties, bērns sasvīst, tad grib novilkt cepuri, šalli, jaku u.tt. LŪGUMS VECĀKIEM NO RĪTA PĀRRUNĀT AR BĒRNU UN AUDZINĀTĀJU, KĀ APĢĒRBTIES, JA DIENĀ GAIDĀMI SILTĀKI LAIKA APSTĀKĻI.

Iestādes medmāsa

Ēdienkartēs tiks norādīti alergēni

INFORMĀCIJA VECĀKIEM

PAR ALERGĒNIEM PĀRTIKAS APRITĒ

Iestādes ēdienkartē, kura pieejama Ezītī un Ābelītē, (izstrādā SIA”Salvis”) turpmāk būs norādīts, kādus alergēnus satur pagatavotā produkcija, jo no 13.12.2014.g. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula nr.1169/2011, kas uzliek par pienākumu visiem ES pārtikas ražotājiem (ari sabiedriskās ēdināšanas uznēmumiem, tai skaitā izglītības iestādēs) obligāti norādīt alergēnus pārtikas produkcijā.

Vecāku strīds bērna klātbūtnē

Vai drīkst strīdēties bērna klātbūtnē un vai tas ir slikti? Pētījumi liecina, ka pieaugušo nesaskaņas bērna psihi var ietekmēt dažādi: ja ķildojas bērnam tuvi cilvēki un konflikts netiek atrisināts (paliek emocionāla spriedze), tā viņam ir liela psihiska trauma. Turpretī, ja strīdu atrisina, nekādas traumas nav, stāsta psihoterapeite Anita Plūme.

Uzvedība un audzināšana

Kā korekti reaģēt uz bērna nelāgo rīcību?

Piemērs no dzīves: Dzīvoklī remonts. Vecāki pārnes dažādas mantas no vienas istabas uz otru, un arī viņu trīsgadīgais puisēns vēlas palīdzēt. Paņēmis šķīvjus viņš centīgi tos nes. Tā kā bērns steidzas iepriecināt vecākus, viņa gaita ir pārāk ātra, bet šķīvju svars samērā liels. Kādā brīdī bērna kāja aizķeras aiz instrumentu kastes malas, viņš sagrīļojas un vairāki no nestajiem traukiem nokrīt uz grīdas un ar šķindoņu saplīst.

Skani mana valodiņa

Pilnvērtīga valodas un runas apguve ir pamats bērna aktīvai pasaules izzināšanai. Šajā nedēļā pirmsskolas izglītības iestādē notiek dzejas pasākumi „Skani, mana valodiņa”. Bērni vecumā no 4 līdz 7 gadiem runā dažādu autoru dzejoļus, kurus iemācījuši bērnu vecāki. Šis ir īpašs pasākums mazajiem „skatuves māksliniekiem”. Vērojam bērnu prasmi uzstāties skatītāju priekšā, runāt skaidri, saprotami un ar izteiksmi. Klausīties un vērtēt aicināti piedalīties arī vecāki. Katrs saņem klausītāju uzmundrinošus vārdus un diplomus. Dzejoļus noklausīties varēs gan bērni, gan vecāki, gan vecvecāki dažādos pasākumos. Tā ir laba „skola” nākamajiem skolēniem, kuriem būs daudzkārt jāstāv klases priekšā un jāizsaka sava doma. Paldies vecākiem un pedagogiem!

Vadītājas vietniece izglītības jomā -

Gunta Anuška

Kā ģērbties aukstā laikā

APSALDĒŠANĀS

Visjutīgākie pret siltuma zudumu ir bērni, tāpēc, dodoties ārā, ļoti būtiska ir mazuļa pareiza apģērbšana. Aukstā laikā mazos vislabāk ģērbt kārtām – elpojošās drēbēs, kas nav cieši piegulošas un ko pamazām var novilkt, ja bērnam kļuvis par karstu. Gan bērniem, gan pieaugušajiem vajadzētu valkāt siltus apavus (tādus, kas nav cieši pieguloši) un zeķes (vilnas vai kokvilnas; sintētikas nav ieteicamas), kā arī cepuri un šalli. Vēlamāk vilkt dūraiņus, jo tie silda labāk nekā pirkstainie cimdi. Jāizvēlas mitru­mu necaurlaidīgas un siltumu saglabājošas virsdrēbes. To, vai bērnam ir silti vai auksti, nosaka nevis pēc viņa deguna, bet pēc muguriņas, pataustot aiz apkaklītes! Drebuļi ir pirmā pazīme, kas liecina, ka ķermenis zaudē sil­tumu, – neignorējiet to, dodieties iekštelpās sasildīties. Uzmanīgi ar pārbraucieniem ragavās! Vizināšanās ar ragavām uz kalniņa ir viena lieta – bērns kustas, pats skrien kalnā augšā –, bet cita lieta ir izmantot ragavas kā pārvietošanās līdzekli ielās. Nekustīgi sēžot, kad ārā ir mīnus pieci līdz desmit grādi, mazais pusstundas laikā var nosalt! Visbiežāk cilvēki apsaldē atklātās ķermeņa daļas – degunu, vaigus, zodu, arī roku un kāju pirkstus. Kad ziema iestājas ātri, dažkārt vecāki nenoreaģē un palaiž bērnus ikdienas gaitās, ģērbtus gumijas zābakos. Tādējādi viens un divi var iegūt pirkstu apsaldējumus! Bērniem tipisks apsaldējums – ceļgali. Apsaldēto ķermeņa daļu āda kļūst bāla, ir iespējamas sāpes, kas, audiem sasalstot un apsaldējumam kļūstot dziļākam, samazinās. Smagākos apsaldējumu gadījumos var iestāties neatgriezeniski audu bojājumi un atmiršana.

Autors: www.mammamuntetiem.lv

Drošību grāmata

Kā runāt ar bērnu grūtos brīžos

2013. gada 21. novembrī esam piedzīvojuši traģiskāko nelaimi vairāku gadu desmitu laikā. Arī tad, ja tuvinieki, paziņas nav cietuši, mēs jūtam līdzi cietušajiem un daudzi no mums piedzīvo sēras, skumjas, dusmas, bezpalīdzības sajūtu, bailes… Arī bērni, kuru ģimenes personīgi nav skārusi traģēdija, dzīvo līdzi notikušajam, dzird par to no pieaugušajiem, medijiem. Informācija par traģiskiem notikumiem, kuros gājuši bojā cilvēki ir satraucoša ikvienam bērnam un bieži rada bailes par savu un savas ģimenes drošību. Jo lielāka neskaidrība par notikušo, jo vairāk vietas fantāzijām, kas var pat pārspēt reālos draudus. Tāpat kā pieaugušajiem arī bērniem var parādīties bailes no dažādām vietām, piemēram, veikaliem, telpām, slikti sapņi, nemiers vai nomāktība. Tā kā bērnu spējas tikt galā ar smagām jūtām un pieredzi vēl tikai attīstās, īpaši svarīgi, lai mēs, pieaugušie, esam kopā ar viņiem, pamanām un atbalstām. Pamaniet, kas notiek ar jūsu bērnu - ko viņš ir dzirdējis, ko viņš par to domā un kā jūtas.

Koku "sasildīšana"

Stāsts pārdomām...

Vīrietis piekusis atnāca mājās no darba. Viņa piecgadīgais dēlēns jau stāvēja pie durvīm un viņu sagaidīja ar jautājumu.

-Tēti, drīkstu tev ko jautāt? Tad, kad tu esi darbā un strādā, cik naudiņas tu saņem par vienu stundu?

- Tā nav tava daļa. Kāpēc tu tik muļķīgas lietas jautā?

- Es vienkārši gribētu zināt, cik tu saņem vienas stundas laikā. Lūdzu tēti! - lūdzās mazais puika.

- Nu, ja tev ļoti vajag zināt - es saņemu 10 latus stundā.

- Oh - nopūtās mazais puika un nokāra galviņu.

Tad viņš paskatījās uz tēti un teica:

- Vai es varētu no tevis aizņemties 5 latus?

- Vai tas bija vienīgais iemesls, kāpēc tu jautāji, cik pelnu? Tikai tāpēc, lai tu atkal varētu sev nopirkt kaut kādu nevajadzīgu spēļmantiņu? Ej uz savu istabu un, lūdzu, pārdomā, vai tas nav ļoti egoistiski no tavas puses man kaut ko tādu jautāt. Es strādāju katru dienu ļoti ilgi un smagi... un man nav laika tādām nejēdzīgām bērnu spēlītēm.

Puika klusi gāja uz savu istabu un lēni aizvēra savas istabas durvis.

Vīrietis apsēdās pie televizora un arvien dusmojās par dēla egoistisko attieksmi.

Pēc stundas viņš nomierinājās un iegāja dēlēna istabā.

- Vai tu jau guli? – viņš jautāja

- Nē, tēti, es vēl esmu nomodā.

- Es pārdomāju, teica tētis, man bija gara un smaga diena... un es nepareizi reaģēju uz tavu jautājumu... šeit ir tavi 5 lati, ko tu man lūdzi.

Dēlēns nolēca no gultas un kliedza – Paldies, tēti!

Tad viņš no gultas apakšas izvilka vecu kartona kasti, kurā jau bija

santīmi... Kad tētis redzēja, ka dēlam jau ir kāda naudiņa, viņš atkal palika dusmīgs.

- Kāpēc tu man lūdzi naudu, ja tev pašam ir pietiekoši?

- Tāpēc, ka man nebija pietiekami daudz. Bet tagad man ir pietiekoši!

Tēti, man tagad ir tieši 10 latu. Vai es varētu nopirkt stundu tava laika?