Vecvecāku pēcpusdienas "Ezītī"

Marta pirmajā nedēļā mēs savā iestādē sagaidījām mīļus ciemiņus – savu audzēkņu vecvecākus. Bērni gatavoja dāvaniņas, mācījās priekšnesumus un ļoti gaidīja savas omītes, opīšus, vecmāmiņas un vectētiņus. Šī tradīcija mūsu iestādē tikai iedibināta jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Mums toreiz ļoti gribējās, lai šajā laikā, kad pavasaris jau klauvē pie loga, bet ziema vēl nesteidzas atvadīties, mūsu sirdīs ienāk saulains gaišums un mīļums. Parasti jau tieši vecvecāki ir tie, kuri šo mīļumu vienmēr dāvina saviem mazbērniem, bet ikdienā ne vienmēr mēs par to pasakām paldies. Tāpēc šo pasākumu veidojām tādu, lai tieši vecvecāki jūtas īpaši.

Šo daudzo gadu laikā, kamēr organizējam šos pasākumus, esmu novērojusi, ka vecvecāki ir ļoti pozitīvi skatītāji. Viņi visu uztver ar mīļumu un labestību, pat, ja kādam kādreiz gadās pa kļūmītei. Zālē burtiski virmo pozitīvās emocijas – gan bērniem uzstājoties, gan vecvecākiem vērojot. Un var jau būt, ka kāda omīte un opītis, kuri ikdienā nav kopā ar saviem mazbērniem, tieši te, pie mums, ierauga, cik daudz mazie jau spēj paveikt. Katru gadu šajā laikā vecvecākiem par prieku cenšamies sagatavot arī kādu izstādi. Šogad katra grupiņa bija izveidojusi ļoti pavasarīgu darbiņu kopumu kā apsveikumu saviem vecvecākiem. Liels paldies visiem, kuri bija klāt šajos pasākumos – bērniem un skolotājām par centību gatavojot priekšnesumus un uzņemot ciemiņus, un vecvecākiem par to gaišumu un mīļumu, ko viņi atnesa sev līdz.

PII „Ezītis” mūzikas skolotāja Juta Grava