Ciemošanās brīnumu mežā

19. martā pirmsskolas izglītības iestādē „Buratīno” notika Valmieras pilsētas pirmsskolnieku tematiskais pasākums „Mazo talantu saiets”, kurā ar saviem priekšnesumiem piedalījās bērni no visām pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm. Pasākuma mērķis bija veicināt pirmsskolas vecuma bērnu radošo spēju attīstību un radīt iespēju bērniem apliecināt savas mākslinieciskās spējas plašākai auditorijai. Arī no mūsu iestādes pasākumā piedalījās 4 bērni – Adrians Zariņš un Aksels Ceriņš no 11.grupas ar savu Velniņu deju un Estere Mačulāne un Kristers Grava no 10. grupas ar L. Saulietes dziesmu „Zaļā pļaviņā.

Pasākums bija veidots kā Notikums Brīnumu mežā, kur divi rūķi – Stiķis un Niķis – blēņojoties sabojāja Fejas Brīnumu grāmatu. Bērniem ar saviem priekšnesumiem bija jāpalīdz rūķiem grāmatu atkal salabot. Pasākuma dalībnieki demonstrēja ļoti daudzveidīgus talantus – gan dziedāja, gan dejoja, gan runāja interesantus dzejoļus. Bija ieradies pat Burvju mākslinieks un rādīja savus trikus. Beigās viss, protams, beidzās labi – Fejas brīnumu grāmata atkal mirdzēja, un visi bija priecīgi un apmierināti. Feja ar rūķiem katram bērnam kopā ar pateicību par piedalīšanos pasākumā uzdāvināja nelielu piemiņas dāvaniņu, un pēc pasākuma katrs, kas to vēlējās, varēja fotografēties īpaši sagatavotā foto stūrītī.

Paldies pirmsskolas izglītības „Buratīno” kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu un pasākuma organizēšanu. Ļoti ceram, ka šāds pasākums veidosies kā laba tradīcija arī turpmāk.

PII „Ezītis” mūzikas skolotāja Juta Grava

"Mazo talantu" fotogrāfijas - "Ezīša" galerijā