Pašnovērtējuma ziņojums


Ezitis_Pašnovērtējuma-ziņojums_2021.pdf