Pašnovērtējuma ziņojums


Valmieras 2.PII EZITIS_ pašnovērtējuma ziņojums 2020.pdf