Ābelīte

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē laika gaitā ir izveidojušās daudzas stabilas TRADĪCIJAS (kurām aizvien pievienojas arī jaunas):

Svinīga Zinību dienas atzīmēšana, 1.septembrī uzsākot katru jauno mācību gadu;

Dažādi gadskārtu ieražu svētki (Miķeļi, Mārtiņi, Sveču diena, Meteņi, Lielā diena, Vasaras saulgrieži);

Kopēji bērnudārza ģimeniskie svētki (Ziemassvētki, māmiņu/ģimenes diena, sagatavošanas grupas izlaidums);

Katras grupiņas ietvaros rīkotās Vecāku dienas (kā atvērto durvju dienas - ar iespēju vērot, piedalīties un līdzdarboties bērnu ikdienā) un tematiskās Vecvecāku pēcpusdienas;

Dažādi tematiskie pasākumi ar teatralizētiem uzvedumiem vai sportiskajām aktivitātēm (Latvijas dzimšanas dienas svinības, Lieldienas, Olimpiskā diena);

Piedalamies arī pašvaldības, drošības dienestu, bibliotēkas, ZAAO, kā arī citu uzņēmumu un organizāciju piedāvātajos konkursos;

Aptuveni reizi mēnesī pie sevis bērnudārzā uzņemam viesmāksliniekus ar izglītojoši audzinošām muzikālām koncertprogrammām un teātra izrādēm.

Savā kolektīvā esam patiesi lepni par tik izteikto paaudžu pēctecību kā darbinieku, tā arī audzēkņu vidū.